ข่าว

อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสักพร้อมใช้งาน ปีการศึกษา 2561 นี้

  คืบหน้าไปเกือบ 80% แล้ว อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลม … อ่านเพิ่มเติม อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสักพร้อมใช้งาน ปีการศึกษา 2561 นี้

โรงเรียนประทีปธรรมจัดงานสำเร็จการศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนจบช่วงชั้น

ปอเนาะแหลมสัก จัดพิธีมอบใบประกาศให้นักเรียนจบ อ.3 ป.6 ม … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนประทีปธรรมจัดงานสำเร็จการศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนจบช่วงชั้น

ผอ.ประทีปธรรมร่วมลงนาม MOU การพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส.อ.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิ … อ่านเพิ่มเติม ผอ.ประทีปธรรมร่วมลงนาม MOU การพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เริ่มแล้วอาคารเรียนศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก

วันงานประจำปีโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 ก … อ่านเพิ่มเติม เริ่มแล้วอาคารเรียนศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก

คณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิปี2560

คณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ปี 2560  พวกเค้าคื … อ่านเพิ่มเติม คณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิปี2560

โรงเรียนประทีปธรรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

      โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปร … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนประทีปธรรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย