รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ปีการศึกษา 2554

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งและงาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สถาบัน

1

สิบเอก วิทยา เริงสมุทร์ ผู้รับใบอนุญาต ป.โท (บริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

2

นายแพทย์มูนีร์ส ม.ใบกาเด็ม ผู้จัดการ แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต ม.รังสิต

3

นายอดิศักดิ์ บุตรเหล่ ผู้อำนวยการ ป.โท (บริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

4

นายทวี กองข้าวเรียบ รองผู้อำนวยการ ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮูดาห์

5

นางสาวเฟาซียะห์ มาตาจาแร รองผู้อำนวยการ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม.รชภ.สวนดุสิต

6

นายปรีชา เริงสมุทร์ รองผู้จัดการ ป.โท (บริหารการศึกษา) ม.หาดใหญ่

7

นายชัยวุฒิ บุตรเหล่ ธุรการ ป.ตรี (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.รามคำแหง

8

นางวริญญา เริงสมุทร์ การเงิน ป.ตรี (ธุรกิจการศึกษา) ม.รชภ.ภูเก็ต

9

นางสาวจุฑารัตน์ น้ำใส ครูปฐมวัย ป.ตรี (ปฐมวัย) ม.รชภ. ภูเก็ต

10

นางสาวเนตรนภา ตู้กังร่าเหม่ ครูปฐมวัย ป.ตรี (การศึกษา) ม. รชภ. ภูเก็ต

11

นางสาวการีมะห์ นิเด ครูปฐมวัย ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม. รชภ.สวนดุสิต

12

นางสาวซุรายดา สะนอยานยา ครูประถมศึกษา ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม.รชภ.สวนดุสิต

13

นางสาวนัทยา ตู้กังร่าเหม ครูประถมศึกษา ป.ตรี (ภาษาอาหรับ) ม.อิสลามยะลา

14

นางรุซดา หัสนี ครูประถมศึกษา ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม.รชภ.สวนดุสิต

15

นางสาวฮาบีบะห์ ทองแดง ครูมัธยม/ภาษาไทย ป.ตรี (ภาษาอังกฤษ) มอ. สุราษฎร์ธานี

16

นางสาวมูนีเราะห์ คงเดิม ครูมัธยม/คณิตศาสตร์ ป.ตรี (การสอนวิทยาศาสตร์) ม.รชภ.ภูเก็ต

17

นางสาวอาริณี ยูโซ๊ะ ครูมัธยม/วิทยาศาสตร์ ป.ตรี (การสอนวิทยาศาสตร์) ม.รชภ.ภูเก็ต

18

นายสมาน ขุนพลภักดี ครูศาสนา ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮุดาห์

19

นายดำรงค์ โบบทอง ครูศาสนา ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮุดาห์

20

นายอนุวัฒน์ นาคโทน ครูสามัญ ป.ตรี (คอมพิวเตอร์) ม.ธุรกิจบัณฑิต

21

นายธวัชชัย ชำนินา ครูศาสนา ป.ตรี (ดะฮ์วะฮ์) ม.อัลอัซฮัร

22

นายลุกมาน  อีดเกิด ครูศาสนา ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮูดาห์

23

นางสาวสิตตา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยธุรการ ป.ตรี (การท่องเที่ยว) RBAC

24

นางสาวสรินดา เนื้ออ่อน ผู้ช่วยงานพัสดุ ป.ตรี (การท่องเที่ยว) RBAC

25

นางสาวเพ็ญนภา แก่นเพชร ครูพี่เลียง ประกาศนียบัตร (การบริบาลเด็ก) ว.เทคนิคกระบี่

26

นางสาวสุดารัตน์ เสล่รัตน์ ครูพี่เลี้ยง ประกาศนียบัตร (การบริบาลเด็ก) ว.เกษตรศาสตร์พังงา

27

นางสาวจันทรนาพร เนื้ออ่อน ครูพี่เลี้ยง ป.ตรี (รัฐศาสตร์) ม.รชภ.ภูเก็ต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s