บุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2562
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์โรงเรียน


ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประจำชั้น โทรศัพท์ อีเมล์โรงเรียน
1 มามา,บาบา ประธานมูลนิธิ 0613745109  
2 นายปรีชา  เริงสมุทร์ ผู้รับใบอนุญาต 0973521524 admin@prateeptham.org
3 ส.อ.วิทยา  เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการ 0910427037 principal@prateeptham.org
4 นายชารีฟ  เริงสมุทร์ ผู้จัดการ 0639605190 chareef@prateeptham.org
5 นส.หุสนา  ใบกาเด็ม รองผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ 0918256678 husnabai@prateeptham.org
6 นส.มานาล  เริงสมุทร์ รอง ผอ.ฝ่ายบุคคล 0872934855 manal@prateeptham.org
7 นายมูฮัมหมัดซิดดิก นพกะ ผช.ผู้จัดการ/หน.หอพักชาย ม. 4/1 0966090236 siddik@prateeptham.org
8 นางสร้อย  ชุมเดชา รอง ผอ.ฝ่ายปฐมวัย อ.3 0966506154 fatimah@prateeptham.org
9 นส.จุฑารัตน์ น้ำใส ผช.รอง ผอ.ฝ่ายปฐมวัย อ.1 0954262450 jutarat@prateeptham.org
10 นส.เนตรนภา  ตู้กังร่าเหม ผช.รอง ผอ.ฝ่ายปฐมวัย อ.2 0973034256 natenapa@prateeptham.org
11 นส.สุชานัน  มุกดา พี่เลี้ยง ก่อนเกณฑ์ 0955949578 suchanun@prateeptham.org
12 นส.อรัญญา  มาแฮ ผช.รอง ผอ.ฝ่ายประถม ป.3 0937866313 aranya@prateeptham.org
13 นายอับดุล  อีแต รอง ผอ.ฝ่ายประถม ป.6 0870500882 abdul@prateeptham.org
14 นส.นูรไลฬา หะยีสาและ หน.หมวดสุขศึกษา ป.2 0922630848 noorlaila@prateeptham.org
15 นส.อาซีเยาะ  สะแลแม หน.หมวดการงานอาชีพ/เทคโนฯ ป.4 0807079540 azeeyah@prateeptham.org
16 นส.เจ๊ะนูรียะ  ยูโกะ หน.งานประกันคุณภาพฯ ป.5 0873995524 sayang@prateeptham.org
17 น.ส.วราภรณ์  หงส์เอี่ยม งานมูลนิธิฯ ภาษาอังกฤษประถม ผช.ป.1 0937240405 warapon@prateeptham.org
18 นส.เฟาซียะห์ มาตาจะแร รองผอ.ฝ่ายมัธยม/หน.หอหญิง ม.1/1 0890455213 faozeeyah@prateeptham.org
19 นายฮัซมาน   อับดุลเลาะ ผช.รองผอ.ฝ่ายมัธยม(ต้น) ม.1/2 0800364825 asman@prateeptham.org
20 นายรอซิก  มาตาจะแร หน.งานประกันคุณภาพฯอิสลาม ม.3/1 0967765205 rosik@prateeptham.org
21 น.ส.จันทร์จิรา วาหะรักษ์ หน.หมวดภาษาไทย ม.2/1 0937720477 janjira@prateeptham.org
22 นางสาวชญานี เริงสมุทร์ หน.งานทะเบียนและธุรการ     chayanee@prateeptham.org
23 นายสมาน ขุนพลภักดี หน.งานวิชาการศาสนา 0814778545 sman@prateeptham.org
24 นายดำรง โบบทอง หน.งานปกครอง 0876247179 dumrong@prateeptham.org
25 นายฟุรกอน  แนมู หน.งานตะฟิซ,พัฒนาวิชาการศาสนา ม.4/2 0922630848 furkorn@prateeptham.org
26 น.ส.อุมเราะห์ เริงสมุทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ   carika@prateeptham.org
27 นายจิระพจน์ วายุภักดิ์   ม.5/1   rak@prateeptham.org
28 นางสาวอาตีกะห์ แวกือจิ   ม.6/1   atikah@prateeptham.org
29 นางสาวอานีซะ ยูโซะ   ม.3/2   aneesah@prateeptham.org
30 น.ส.ณัฏณิชา  วารีชน   ม. 2/2   nutnicha@prateeptham.org
31 Khosalee Sachi แอดมินเพจโรงเรียน     designer@prateeptham.org
32 นายประยงค์   ปู่หลู หน.งานสถานที่ 0852027765  
           

————————————————————————————————————————–

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ปีการศึกษา 2554

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งและงาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สถาบัน

1

สิบเอก วิทยา เริงสมุทร์ ผู้รับใบอนุญาต ป.โท (บริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

2

นายแพทย์มูนีร์ส ม.ใบกาเด็ม ผู้จัดการ แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต ม.รังสิต

3

นายอดิศักดิ์ บุตรเหล่ ผู้อำนวยการ ป.โท (บริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

4

นายทวี กองข้าวเรียบ รองผู้อำนวยการ ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮูดาห์

5

นางสาวเฟาซียะห์ มาตาจาแร รองผู้อำนวยการ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม.รชภ.สวนดุสิต

6

นายปรีชา เริงสมุทร์ รองผู้จัดการ ป.โท (บริหารการศึกษา) ม.หาดใหญ่

7

นายชัยวุฒิ บุตรเหล่ ธุรการ ป.ตรี (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.รามคำแหง

8

นางวริญญา เริงสมุทร์ การเงิน ป.ตรี (ธุรกิจการศึกษา) ม.รชภ.ภูเก็ต

9

นางสาวจุฑารัตน์ น้ำใส ครูปฐมวัย ป.ตรี (ปฐมวัย) ม.รชภ. ภูเก็ต

10

นางสาวเนตรนภา ตู้กังร่าเหม่ ครูปฐมวัย ป.ตรี (การศึกษา) ม. รชภ. ภูเก็ต

11

นางสาวการีมะห์ นิเด ครูปฐมวัย ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม. รชภ.สวนดุสิต

12

นางสาวซุรายดา สะนอยานยา ครูประถมศึกษา ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม.รชภ.สวนดุสิต

13

นางสาวนัทยา ตู้กังร่าเหม ครูประถมศึกษา ป.ตรี (ภาษาอาหรับ) ม.อิสลามยะลา

14

นางรุซดา หัสนี ครูประถมศึกษา ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ม.รชภ.สวนดุสิต

15

นางสาวฮาบีบะห์ ทองแดง ครูมัธยม/ภาษาไทย ป.ตรี (ภาษาอังกฤษ) มอ. สุราษฎร์ธานี

16

นางสาวมูนีเราะห์ คงเดิม ครูมัธยม/คณิตศาสตร์ ป.ตรี (การสอนวิทยาศาสตร์) ม.รชภ.ภูเก็ต

17

นางสาวอาริณี ยูโซ๊ะ ครูมัธยม/วิทยาศาสตร์ ป.ตรี (การสอนวิทยาศาสตร์) ม.รชภ.ภูเก็ต

18

นายสมาน ขุนพลภักดี ครูศาสนา ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮุดาห์

19

นายดำรงค์ โบบทอง ครูศาสนา ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮุดาห์

20

นายอนุวัฒน์ นาคโทน ครูสามัญ ป.ตรี (คอมพิวเตอร์) ม.ธุรกิจบัณฑิต

21

นายธวัชชัย ชำนินา ครูศาสนา ป.ตรี (ดะฮ์วะฮ์) ม.อัลอัซฮัร

22

นายลุกมาน  อีดเกิด ครูศาสนา ซะนาวีย์ ดารุ้ลฮูดาห์

23

นางสาวสิตตา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยธุรการ ป.ตรี (การท่องเที่ยว) RBAC

24

นางสาวสรินดา เนื้ออ่อน ผู้ช่วยงานพัสดุ ป.ตรี (การท่องเที่ยว) RBAC

25

นางสาวเพ็ญนภา แก่นเพชร ครูพี่เลียง ประกาศนียบัตร (การบริบาลเด็ก) ว.เทคนิคกระบี่

26

นางสาวสุดารัตน์ เสล่รัตน์ ครูพี่เลี้ยง ประกาศนียบัตร (การบริบาลเด็ก) ว.เกษตรศาสตร์พังงา

27

นางสาวจันทรนาพร เนื้ออ่อน ครูพี่เลี้ยง ป.ตรี (รัฐศาสตร์) ม.รชภ.ภูเก็ต
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s