คำนำ

แรกทีเดียวที่ข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากปรีชา(ซากีย์) เริงสมุทร์ บุตรชายคนแรกของโต๊ะครูฮัจยีอับดุลมาลิก(ดำรงค์ เริงสมุทร์)เกี่ยวกับบิดาของเขาที่ปัจจุบันทรงสถานะบาบอผู้มากด้วยภูมิปัญญา เป็นโต๊ะครูผู้มากด้วยภูมิรู้ทางศาสนา เป็นผู้เฒ่าที่มากด้วยเรื่องเล่าอันมากล้นประสบการณ์ และเขายังเล่าให้ทราบความเป็นไปอย่างเล็กน้อยเกี่ยวกับการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์และแรงปัญญาก่อตั้งโรงเรียนปอเนาะขึ้น

ข้าพเจ้าได้ยินแล้วเกิดความสนอกสนใจอย่างมาก และรับปากที่จะลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น มิใช่เพียงเพราะข้าพเจ้าใช้ชีวิตทำงานอยู่ในแวดวงสื่อมวลชน และมิใช่เพราะข้าพเจ้าเป็นนักเขียนที่แสวงหาวัตถุดิบเพื่อสร้างงานอันต่อเนื่องของตนเอง แต่เพราะข้าพเจ้ามีชีวิตและการงานในช่วงเจริญวัยทางวุฒิปัญญาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่อันมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และช่วงเวลาแห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในดินแดนดังกล่าว ข้าพเจ้าได้พานพบกับบาบอหรือโต๊ะครูเป็นจำนวนมากที่ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการแสวงหาหนทางแห่งสันติ แม้ยากลำบากเหลือเกินเมื่อต้องต่อสู้ด้วยสองมือเปล่ากับกลุ่มบุคคลผู้ตีความศาสนาไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามหรือเบี่ยงเบนไปจากหนทางแห่งอิสลาม(สันติภาพ) แต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยพานพบว่าโต๊ะครูหรือบาบอเหล่านี้จะหวาดกลัวหรือหมดสิ้นกำลังใจ เพราะเขาเชื่อมั่นด้วยศรัทธาในเอกองค์อัลลอฮ์ และในความหลากจำนวนดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าแต่ละท่านล้วนมีความเป็นมาน่าสนใจ หาใช่เพียงเพราะศาสนาอิสลามรองรับสถานะดังกล่าวของผู้รู้หรือผู้เสียสละแต่เพียงถ่ายเดียว แต่ข้าพเจ้าคิดว่ากว่ามนุษย์ผู้หนึ่งจะก้าวมาถึงจุดที่ผู้คนยอมรับในตัวตนและวุฒิปัญญาไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งสังคมประเทศไทยทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นควรแก่การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจวิถีแห่งมุสลิมที่แท้อย่างยิ่ง และควรนำไปลดอคติเดิมของบางคนที่เข้าใจว่าอิสลามคือศาสนาแห่งสงคราม -แห่งความรุนแรง

กล่าวในที่นี้ว่าข้าพเจ้ามิใช่มุสลิม แม้จะมีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ห่างบ้านท่านโต๊ะครูอับดุลมาลิกเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตร ขวบชีวิตที่ผ่านเลยเพิ่งมีโอกาสสัมผัสมุสลิมเมื่อทศวรรษนี้ ความรู้ทางศาสนาที่ศึกษามาเพื่อทำความเข้าใจอยู่ในระดับที่ว่าน้อยนิดยิ่ง แต่ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าหามีโองการใดในอัลกุอ่านห้ามผู้ไม่ใช่มุสลิมเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์และร่อซู้ลของพระองค์ ในแง่มุมความเคารพยำเกรง และข้าพเจ้าก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้มิใช่มุสลิมก็สามารถพูดถึงหลักการแห่งศาสนาในแง่มุมของความชื่นชมยินดีได้เช่นกัน หลังการพูดคุยสัมภาษณ์ท่านโต๊ะครูฮัจยีอับดุลมาลิกแล้ว ข้าพเจ้าเอ่ยถึงพระนามของอัลลอฮ์และร่อซู้ลของพระองค์หลายครั้งด้วยความชื่นชมว่าศรัทธาของมนุษย์เรานี้ช่างน่าอัศจรรย์ใจ หนทางที่พระองค์กำหนดไว้หากหัวใจของมนุษย์มิได้นำพาก็ไม่มีวันก้าวผ่านโลกดุนยาได้อย่างสมบูรณ์แท้ ข้าพเจ้าเขียนเรื่องราวของท่านด้วยความสุขและหวังว่าผู้อ่านจะรับรู้ความสุขนั้น ข้าพเจ้าพยายามจะสื่อสารด้วยข้อเขียนที่ง่ายต่อการเสพ แต่ปรุงแต่งรสอักษรด้วยยกย่องเกียรติภูมิของโต๊ะครูอับดุลมาลิกและเคารพคุณค่าแห่งวรรณกรรม มิได้เบี่ยงเบน ตัดทอน หรือต่อเติมเสริมแต่งเรื่องราวเพิ่มแต่ประการใด

ขอความสันติสุขจงบังเกิดมีแด่ทุกคน

‘กัณฐ์’ ณรรธราวุธ เมืองสุข

เมืองกระบี่, วสันตฤดู-มิถุนายน 2553

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s