รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2564

รับสมัคร A3

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลนแล้ว คลิ้ก https://sites.google.com/prateeptham.org/admission2021/

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2564

— — — — —- —–

ระดับอนุบาล

สมัครเรียนอนุบาล อ.1 – 3

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับอนุบาล  

— — — — —- —–

ระดับประถม

สมัครเรียนประถมศึกษา ป.1- 6

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับประถม

— — — — —- —–

ระดับมัธยม

สมัครเรียนมัธยมศึกษา ม. 1- 6

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับมัธยม

— — — — —- —–

Advertisement