โรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูจำนวน 620 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะในจังหวัดกระบี่จำนวน 10 โรง (อ่านต่อ)

————————————————————————————————–

โรงเรียนเครือข่ายบูรณาการอิสลาม

คณะทำงาน “โครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” ได้คัดเลือกให้โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ เป็นโรงเรียนเครือข่ายบูรณาการอิสลาม และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางดำเนินงานกับโรงเรียนเครือข่ายเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2554 ณ ลีลารีสอร์ท อ.เทพา จังหวัดสงขลา  เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และทราบถึงความตั้งใจจริงของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  จึงได้ลงนามกับโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลนุสรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภาคใต้ตอนบนและอันดามัน (อ่านต่อ)

——————————————————————————-

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s