โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54

1 ส.ค. 54 – Tham News โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศจาก บมจ. ทรูวิชั่นส์ ที่จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ปีที่ 5 ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ประจำปี 2554 เพื่อรับมอบ “อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” จากโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ถึง 1,293 ร.ร.

โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุ่มบริษัททรู ได้นำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์และสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆไปมอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศโดยเริ่มจาก 800 โรงเรียนในปี 2550 ครบ 2,500โรงเรียนเมื่อสิ้นปี 2552 และเป็น 3,000 โรงเรียนในปี 2553 โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต

สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ที่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาได้รับประกอบด้วย 1) ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, 2) เครื่องรับโทรทัศน์ 29 นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์ 3) สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนแบบวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ “ทรูคลิกไลฟ์” สำหรับเด็กอนุบาล และประถมศึกษา พร้อมคู่มือการสอน ซีดี และแบบเรียน 4) สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ สำหรับประถมศึกษา 5) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ และเสียงจากคอมพิวเตอร์สู่เครื่องรับโทรทัศน์ 6) เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 40 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว์Animal Planet, ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมNational Geographic Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Discovery Channel และ True Explore, ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark, ช่องข่าวทันเหตุการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย BBC WORLD NEWS และ TNN,ช่องรายการกีฬา True Sport เป็นต้น

ปีนี้ 500 โรงเรียนใหม่ทั่วประเทศ

ในปีที่ 5 นี้ โครงการทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัคร ร.ร. ที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และขาดแคลนสื่อการเรียนรู้จากทั่วประเทศ คัดเลือกโรงเรียน 500 โรงเรียน เพิ่มเติมจาก 3,000 โรงเรียนเดิมที่ได้ทำการส่งมอบและติดตั้งครบถ้วนแล้วระหว่างปี 2550 – 2553 ที่ผ่านมา

ในปีนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,293 โรงเรียน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนที่ได้รับในปีนี้จำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้

1) ประทีปธรรม มูลนิธิ, อ. อ่าวลึก

2) บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ อ.ปลายพระยา

3) บ้านเขาดินประชาพัฒน์, อ. ลำทับ

4) บ้านเกาะไทร, อ. ลำทับ

5) บ้านไร่พัฒนา, อ. ลำทับ

6) วัดโพธิ์เรียง, อ. เมือง

7) วัดภูมิบรรพต, อ. เขาพนม

8) วัดพรุเตียว, อ. เขาพนม

9) บ้านอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่

ผอ.ประทีปธรรมเล็งสู่มาตรฐานการเรียนการสอนต้นแบบ

อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่ ผอ.โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิวางยุทธศาสตร์การเรียนการสอนสู่โรงเรียนต้นแบบที่ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน “เราขอขอบคุณ บมจ.ทรูอย่างมากที่พิจารณาประทีปธรรมเข้าร่วมโครงการนี้ เราหวังว่ามาตรฐานการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยรวมจะสูงขึ้นโดยปีนี้คาดว่าจะถึง 75% โครงการนี้จะมาช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการสอนของครูที่มีคุณภาพ”

โครงการทรูปลูกปัญญา จะทำการติดตั้งและส่งมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาอย่างเป็นทางการแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง “อุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน” เพื่อให้ ร.ร. ได้พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้มากขึ้น เด็กนักเรียนในทุกห้องเรียนสามารถเปิดโลกกว้างไปกับรายการสาระเพื่อการเรียนรู้ของ ทรูวิชั่นส์ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือ Server ของ ร.ร. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้สามารถออกอากาศสดแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียน

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ร.ร. ต้นแบบแล้ว จะได้ทำหน้าที่สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่ ร.ร. ทรูปลูกปัญญาในบริเวณใกล้เคียงด้วย โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาเข้ามาเรียนรู้ดูงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ร.ร. ได้มีการขยายผลความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปยัง ร.ร. ต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะมีการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ ร.ร. เครือข่ายทรูปลูกปัญญาในเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัด เพื่อเป็นการช่วยแนะแนวทางให้ผู้บริหารและคุณครู สามารถนำสื่อทรูปลูกปัญญาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s