โทรทัศน์ครูสื่อนอกกรอบที่สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

  โดย ซากี เริงสมุทร์

ในแวดวงการศึกษาไทยมักมีการพูดกันอยู่เสมอว่าภารกิจในการปั้นเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และขีดความสามารถของพัฒนาการตามวัย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากเมื่อครูของเราไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถเท่าทันทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลกได้ เด็กที่ผ่านการปั้นมาก็บิดๆเบี้ยวๆ บางทีก็ขาดๆเกินๆ จนไม่สามารถสร้างมาตรฐานให้เด็กๆได้แม้ว่าในหลักสูตรที่ควบคุมอยู่จะกำหนดมาตรฐานต่างๆไว้มากมายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปถึง เมื่อออกมาสู่โลกความเป็นจริง โรงเรียนชายขอบอย่างโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่เพิ่งมีอายุเพียงแค่สองปี คณะครูแลผู้บริหารก็เป็นคนใหม่กันเกือบยกทีม อีกทั้งที่ตั้งของโรงเรียนก็อยู่ในชนบท ห่างไกลความสะดวกสบายที่ครูพันธุ์ใหม่น้อยคนจะอุทิศตนเพื่อยกระดับเด็กชายขอบเหล่านี้ พวกเราจึงต้องจัดการศึกษาตามมีตามเกิดในช่วงปีแรก แต่หัวใจเต็มเปี่ยมว่าเราจะสร้างเยาวชนเพื่อเติมเต็มงานในอนาคต และเราเชื่อมั่นว่าครูเก่งคือครูที่เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่างยิ่งใหญ่จริงๆกับเป้าหมายของคนเล็กๆที่ชายขอบ อ่านเพิ่มเติม “โทรทัศน์ครูสื่อนอกกรอบที่สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ”

โฆษณา

วิกฤติโรงเรียนรัฐ โอกาสโรงเรียนเอกชน และจินตคณิต

คอลัมน์ โรงเรียนนอกคอก

โดย อ.ซากี เริงสมุทร์

Saki391@gmail.com

ขณะนี้ถือเป็นยุคเบ่งบานของโรงเรียนเอกชน คนรุ่นผมหลายคน ทั้งที่เป็นคนทำงานเพื่อสังคม นักการศึกษา นักการศาสนา ลูกหลานบาบอ และนักธุรกิจเพื่อสังคม ต่างพร้อมใจกันเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ บ้างก็ขยายสาขา นับจากคนรอบกายรวมๆแล้วเปิดใหม่ไม่ต่ำกว่า 20  โรงเรียน ในขณะที่ โรงเรียนรัฐบาลในพื้นที่ต่างๆกลับเดินไปสู่ขั้นวิกฤติ จากการแถลงนโยบายของ รมต.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ว่าจะปิดโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างถาวรจำนวน 10,000 แห่ง โดยย้ายนักเรียนให้ไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงแทน

ผมมองว่าช่วงนี้แหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนการศึกษาของไทยที่สำคัญ อาจมากกว่าช่วงปฏิรูปการศึกษาในยุคก่อนหน้านี้อีกนะครับ นับได้ว่ายุคนี้เป็นการกระจายอำนาจการศึกษาให้มาอยู่ในมือของประชาชนได้อย่างแท้จริง ให้คนตาดำๆแบบเราได้จัดการศึกษาได้ด้วยตัวเองถ้าใช้โอกาสในช่วงนี้เป็นความได้เปรียบของผู้หวังการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย อ่านเพิ่มเติม “วิกฤติโรงเรียนรัฐ โอกาสโรงเรียนเอกชน และจินตคณิต”

ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’

ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด  เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’

คอลัมน์- คนเด่นกระแสใต้ โดย หลานนายหนัง

คนเด่นกระแสใต้ฉบับนี้ พบกับหนุ่มมุสลิมกระบี่ที่มีประวัติและเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจ และน่าภาคภูมิในฐานะของเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านริมทะเลที่ไปเติบใหญ่ทั้งชีวิตและหน้าที่การงานผ่านองค์กรระดับโลก ก่อนจะกลับสู่บ้านเกิดเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับชุมชน อ่านเพิ่มเติม “ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’”

โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทางโรงเรียนจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม “โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: