โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยุคใหม่


“ยึดมั่น ศรัทธาในวิถีแห่งศาสนา ….. เสริมคุณค่าวิทย์ คณิตให้เยาวชน”

เสริมรากฐานวิชาการวิทย์ คณิต โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

จากโรงเรียน ปอเนาะ” สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชนแบบพึ่งตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่  โรงเรียนที่เปิดสอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว และโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา ซึ่งแบบหลังนั้น มีชื่อเรียกว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนสายสามัญ ซึ่งยังคงเรียนรู้ตามหลักศาสนาตามแบบเดิม  ควบคู่ไปกับพื้นฐานความรู้วิชาสามัญ
อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยุคใหม่”

โฆษณา

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: