บทสนทนาแห่งความเงียบสงัด – AikAlif
ภาษาเดิมปันจาบีย์

Parhparhilmtefaazilhoya
(You read to become all knowledgable)
คุณกำลังกระหายที่จะอ่านคัมภีร์เพื่อเป็นผู้ทรงความรู้

Tekadayapnayaap nu parhyaeena
(But you never read yourself)
แต่ไม่เลย คุณไม่เคยอ่านตัวคุณเอง

Bhajbhajwarna ay mandirmaseeti
(You run to enter your mosques and temples)
คุณกระหายที่จะเร่งรีบไปมัสยิดและศาสนสถาน

Tekadaymannapnaywichwaryaeena
(But you never entered your own heart)
แต่ไม่เลย คุณไม่เคยเดินเข้าไปในหัวใจตนเอง

Larna ay rozshaitaan de naal
(Everyday you fight Satan)
ทุกๆวันที่คุณกำลังต่อสู้กับซาตาน

Tekadinafsapnaynaallaryaeena
(But you never fight your own Ego)
แต่คุณไม่เคยต่อสู้กับอัตตาของตนเองเลย

Bulleh Shah asmaaniud-deyapharonda ay
(Bulleh Shah you try grabbing that which is in the sky)
โอ้ราชา คุณพยายามที่จะออกไปคว้าสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้า

Tejeragharbethaunoonpharyaeena
(But you never get hold of what sits inside yourself)
แต่ไม่เลย คุณไม่เคยพิจารณาถึงสิ่งที่นั่งอยู่ในหัวใจของคุณเอง

Bas kareen o yaar
(Stop it all my friend)
หยุดเถิดเพื่อนรัก

Ilm-oun bas kareen o yaar
(stop seeking all this knowledge my friend)
เพื่อนรัก…หยุดแสวงหาความรู้ทั้งมวล

IkAlifteraydarkaar
(Only an Alif is what you need)
เพืยงคำว่า เอกะเท่านั้นที่คุณต้องการ

Bas kareen o yaar
(stop it all my friend)
หยุดเถิดเพื่อนรัก

Ilm-oun bas kareen o yaar…
(Stop seeking all this knowledge my friend)
เพื่อนรัก…หยุดแสวงหาความรู้ทั้งมวล

Allah Sayyaan Allah Sayyaan
(God is Greatness, God is All)
พระองค์เท่านั้นผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์เท่านั้นคือทุกๆสิ่ง

Nee main jaanaaJogi de naal
(I shall follow the Jogi {ascetic/Sufi})
ฉันจะเดินตามแนวทางศูฟีย์ที่บริสุทธิ์

Jo naajaane, Haqqkitaaqat
(those who deny the strength of Truth)
ผู้ที่ปฏิเสธความแข็งแรงของสัจธรรม

Rabnaadevey us koHimmat
(God does not give them courage)
พระองค์ไม่ได้ให้พวกเขามีความกล้าหาญ

Hum Mann kedaryameindoobey
(We have drowned in the river of Self)
พวกเราได้จมอยู่ในสายน้ำแห่งอัตตา

Kaisinayya?Kyamanjhdhaar…
(the boat and the flowing waters do not matter)
ที่เรือและสายน้ำไหลอยู่นั้นไม่อาจช่วยได้

Bas kareen o yaar
(stop it all my friend)
หยุดเถิดเพื่อนรัก

Ilm-oun bas kareen o yaar
(stop seeking all this knowledge my friend)
เพื่อนรัก…หยุดแสวงหาความรู้ทั้งมวล

Allah Sayyaan Allah Sayyaan
(God is Greatness, God is All)
พระองค์เท่านั้นผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์เท่านั้นคือทุกๆสิ่ง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s