อาคารละหมาด โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้รับการอนุเคราะห์จาก องค์กรสาธารณกุศล สภาจันทร์เสี้ยวเเดงแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE Red Crescent) โดยการดำเนินการของมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี ( Pattani Foundation ) มูลค่ากว่า 1,250,000 บาท โดยสภาจันทร์เสี้ยวแดงแห่งยูเออีสนับสนุนทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า 850,000 บาท และมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา (Prateeptham Islamic Foundation for Education) ขอรับการอนุเคราะห์จากพี่น้องมุสลิมสมทบเพิ่มเติมอีก 432,619 บาท อาคารละหมาดหรือมูซอลลาได้ทำการก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้แล้ว และทำการส่งมอบเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน 

“การก่อสร้างอาคารมูซอลลาครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วน แต่ที่สำคัญก็คือให้เห็นว่ามุสลิมไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว เราจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกัน และเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ได้ให้ผู้บริจาคอาคารมูซอลลาหลังนี้มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต ผู้ซึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อน เหมือนกับคนมือบนพบกับคนมือล่าง โดยผ่านองค์กรญามาอะฮ์ที่ทำงานเพื่่อสังคม ไม่ว่า สภาจันทร์เสี้ยวเเดงแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี และมูลนิธิท้องถิ่นอย่างประทีปธรรมเพื่อการศึกษา” บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ กล่าวในการส่งมอบอาคารมูซอลลาแก่โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

“อาคารหลังนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากจะเป็นที่ที่ทำอิบาดัตต่ออัลลอฮแล้ว ยังจะเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณของโรงเรียน ฐานบัญชาการ และสถานที่ในการระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูศาสนา และฝึกหัดเยาวชนมุสลิมรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นผู้นำต่อไป” สอ.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกล่าว

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s