บทความโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู- “เพราะได้ทำ เราจึงทำได้” โทรทัศน์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

           โดย อ.ปรีชา เริงสมุทร์ ผู้บริหารโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู

ในแวดวงการศึกษาไทยมักมีการพูดกันอยู่เสมอว่าภารกิจในการปั้นเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และขีดความสามารถของพัฒนาการตามวัย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากเมื่อครูของเราไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถเท่าทันทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลกได้ เด็กที่ผ่านการปั้นมาก็บิดๆเบี้ยวๆ บางทีก็ขาดๆเกินๆ จนไม่สามารถสร้างมาตรฐานให้เด็กๆได้แม้ว่าในหลักสูตรที่ควบคุมอยู่จะกำหนดมาตรฐานต่างๆไว้มากมายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปถึง  อ่านเพิ่มเติม “บทความโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู- “เพราะได้ทำ เราจึงทำได้” โทรทัศน์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ”

โฆษณา

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54

1 ส.ค. 54 – Tham News โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศจาก บมจ. ทรูวิชั่นส์ ที่จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ปีที่ 5 ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ประจำปี 2554 เพื่อรับมอบ “อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” จากโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ถึง 1,293 ร.ร. อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54”

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: