การพัฒนาครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

โดย นายปรีชา เริงสมุทร์[1]  

ภายหลังที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อมุ่งหวังและยกระดับการศึกษาของชาติ และจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะปฏิรูปการบริหารและการศึกษา ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูป อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง”

โฆษณา

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: