อิสลามศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาอิสลาม – Islamic Education : An Islamic Primary School

ติดตามชมการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาอิสลาม ชากซี ในเมืองสลัฟ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีเป้าหมายเพื่อผสมผสานการศึกษาศาสนา ควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาการเชิงก้าวหน้า และร่วมสมัย ฟาราห์ อาเม็ด ผู้อำนวยการ และอดีตครูวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ต้องการสอนให้มุสลิมรุ่นเยาว์มีความเชื่อมั่นใน “บุคลิกภาพตามแบบฉบับของชาวมุสลิมแท้จริง” ของพวกเขา ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความรู้และทักษะที่สร้างสรรค์ ในชั้นเรียน FS1 กลุ่มสีแดง นักเรียนกำลังเรียนเรื่องแมลงจิ๋วกับครูชาวอาหรับ เลย์ลา กุยซานี สำหรับกลุ่มสีเหลือง ครูคอซา ฮุซเซน จัดกลุ่มศึกษาเรื่องการเติบโตให้กับนักเรียนกลุ่ม FS2 ของเธอ ขณะเดียวกัน ครูทาห์รีม ซาบีร์ และทัสนีม อัล-เซียร์ ของกลุ่มสีม่วง และสีส้ม ใช้วิธีการสอนตามหัวข้อการเรียนรู้ที่พวกเขาสามารถนำเรื่องของศาสนาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่น การศึกษาเรื่องศาสนาอิสลามในประเทศสเปน อ่านเพิ่มเติม “อิสลามศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาอิสลาม – Islamic Education : An Islamic Primary School”

โฆษณา

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: