เริ่มแล้วอาคารเรียนศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก

วันงานประจำปีโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 ก … อ่านเพิ่มเติม เริ่มแล้วอาคารเรียนศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก