ดู “งานศิษย์ปอเนาะแหลมสัก ปี61” ใน YouTube

ผ่านไปแล้ว กับงานรวมพลคนรักษ์ปอเนาะแหลมสัก ปี 2561 ปีนี … อ่านเพิ่มเติม ดู “งานศิษย์ปอเนาะแหลมสัก ปี61” ใน YouTube

อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสักพร้อมใช้งาน ปีการศึกษา 2561 นี้

  คืบหน้าไปเกือบ 80% แล้ว อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลม … อ่านเพิ่มเติม อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสักพร้อมใช้งาน ปีการศึกษา 2561 นี้