คืบหน้าไปเกือบ 80% แล้ว อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก เพื่อเป็นอาคารเรียน ให้แก่นักเรียน และห้องประกอบ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมาตรฐาน ห้องปฎิบัติการณ์สื่อมวลชน เป็นต้น

โครงการเริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายคณะกรรมการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้หารือกับชมรมศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก เรื่องการสร้างอาคารเรียนใหม่เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ

ระยะเวลาดำเนินจนถึงปัจจุบัน นับเวลา 13 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนทุนก้อนแรกจากการจัดงานวันรวมพลศิษย์ปอเนาะแหลมสัก กว่า 400,000 บาท และคณะกรรมการโรงเรียนได้ทำการหาทุนเพิ่มเติมอีก 5 ล้านบาท

คาดว่าการดำเนินการทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อินชาอัลลอฮ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s