เรียนกีตาบกับบาบาอับดุลมาลิก ปอเนาะแหลมสัก

บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ได้มาสอนกีตาบแก่พี่น้องชาวแหลมสักสักอีกครั้ง โดยจัดการเรียนการสอนในทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

Continue reading “เรียนกีตาบกับบาบาอับดุลมาลิก ปอเนาะแหลมสัก”

โฆษณา

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: