ชมย้อนหลัง งานรวมพลคนรักษ์ปอเนาะแหลมสัก

https://youtu.be/fS9_7tsK0RI