ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก UNIVERSAL MINISTRIES OF KING’S COLLEGE (UM KC)

ประวัติย่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์

– ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

– เลขานุการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA

-ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

-มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน

– นักวิชาการศึกษา ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่

– ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่

– ครูวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมสัก

– หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s