เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะครู เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนักเรียน โปรแกรม STIP (science and technology islamic program)

ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ เปิดประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s