ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

โดย ปรีชา เริงสมุทร์ สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู เมื่อวันที … อ่านเพิ่มเติม ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

มะขามป้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ฟรี

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง              มูลนิธิสื่อ … อ่านเพิ่มเติม มะขามป้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ฟรี

โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ … อ่านเพิ่มเติม โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย