โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จ.กระบี่ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 5 รางวัล รับนักเรียนใหม่

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จ.กระบี่ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 5 รางวัล
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564

_✅ สมัครออนไลน์ คลิ้ก ที่ http://prateeptham.ac.th/pratee…/view/Layout/selection.php


ปิดรับสมัครนักเรียนแล้ววันนี้

รอบที่1 วันนี้-28 กพ.65

รอบที่2 วันที่ 1 มีค.65-10เม.ย.65

รอบที่3(รอบสำรอง) วันที่ 15 เมย.-1พค.65

รับจำนวนจำกัดตามจำนวนที่แจ้งเท่านั้น📍

รับนักเรียนระดับชั้น- อนุบาล เตรียมอนุบาล อ.1-3 จำนวน 30 คน

– ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 20 คน

– ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ทั่วไป 30 คน

เฉพาะห้องเรียนพิเศษ

โปรแกรมคนรักฟุตบอล (Sport Islamic Program) ม.1, ม.2 และ ม.4 จำนวน 30 คน

โปรแกรมคนรักภาษา+มีอาชีพ (English Arabic Vocational Islamic Program) ม.1, ม.2, ม.4 จำนวน 30 คน

– โปรแกรมคนรักวิทย์ เทคโนโลยี (Science & Technology Islamic Program) ม.1, ม.2, ม.4 จำนวน 30 คน

📍 ขอท่านไว้ใจให้เราได้ดูแล อบรมบ่มเพาะ สอนลูกหลานของท่าน เราสัญญาว่าเราจะส่งเสริมผลักดันลูกหลานของท่าน ให้เป็นผู้ที่มีจุดยืนที่มั่นคงในอนาคตให้ได้

📍 เราจะสานฝันให้ความฝันของเด็กเป็นจริง ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ

📍 เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา คณะผู้บริหารได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษาให้แก่บุตรหลานของท่านได้ดียิ่งขึ้น

____________________________

_✅ สมัครออนไลน์ คลิ้ก ที่ http://prateeptham.ac.th/pratee…/view/Layout/selection.php

✅ ดูรายละเอียดโรงเรียนเพิ่มเติม prateeptham.org

✅ ติดตามกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผ่าน Facebook โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

#โรงเรียน5รางวัลพระราชทานกระบี่

#ปอเนาะแหลมสัก

#โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

#ประทีปธรรมฯพื้นที่แห่งการเรียนรู้

Advertisement

ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน


โดย ปรีชา เริงสมุทร์

สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่โครงการโทรทัศน์ได้มีอีเมล์แจ้งสมาชิกโรงเรียนต้นแบบว่า “เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารโครงการโทรทัศน์ครูได้สิ้นสุดโครงการ โทรทัศน์ครู โดยจะออกอากาศช่องโทรทัศน์ครูในช่องระบบ KU – BAND ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ ระบบC –BAND ถึงวันที่ 30 กันยายน2555” ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ครูกำลังจะปิดตัวไป เหลือแค่ความทรงจำว่า ครั้งนึงประเทศไทยเคยให้ความสำคัญกับคนที่มีอาชีพครู โดยมีช่องโทรทัศน์ครู อันเป็นสถานีที่สองของโลกหลังจากประเทศอังกฤษ ก่อนประเทศอเมริกาจะมีช่องโทรทัศน์ครูเสียอีก แต่ประเทศไทยมีได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน”

มะขามป้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ฟรี


โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง              มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้จัดทำ ”โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ” การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนด้วยศิลปะการละคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางปัญญาที่มุ่งให้เกิดการรับรู้ความจริง รู้เหตุ รู้ผล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการพัฒนาจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อทำความดี ความงามเพื่อส่วนรวม โดยมีศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการแสดงละครต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนความจริง และความหมายของชีวิต การตั้งคำถามต่อผู้ชมและสังคม ชี้ชวนให้ผู้ชมได้ทบทวนนึกคิด และย้อนมองดูตัวเอง หรืออาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการแสดงละครนั้นมุ่งสะท้อนปัญญา และปลุกปัญญาของสังคม

อ่านเพิ่มเติม “มะขามป้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ฟรี”

โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทางโรงเรียนจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม “โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย”