ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม

Primary Management Committed to Community Program II : … อ่านเพิ่มเติม ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม

แนวทางการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา

ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารกา … อ่านเพิ่มเติม แนวทางการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา

โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ - Islamic Edu … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ได้มีโอกาสรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ในโทรทัศน์ครู "ปอเนาะต้น … อ่านเพิ่มเติม จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 ครั้งสำคัญ ที่มูลนิธิชัยพั … อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”

ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

โดย ปรีชา เริงสมุทร์ สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู เมื่อวันที … อ่านเพิ่มเติม ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

การพัฒนาครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

โดย นายปรีชา เริงสมุทร์[1]   ภายหลังที่ประเทศไทยได้มีกา … อ่านเพิ่มเติม การพัฒนาครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

วิกฤติโรงเรียนรัฐ โอกาสโรงเรียนเอกชน และจินตคณิต

คอลัมน์ โรงเรียนนอกคอก โดย อ.ซากี เริงสมุทร์ Saki391@gm … อ่านเพิ่มเติม วิกฤติโรงเรียนรัฐ โอกาสโรงเรียนเอกชน และจินตคณิต