โต๊ะครู อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ผู้ก่อตั้ง ปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ทำความรู้จัก โต๊ะครู อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ผู้ก่อตั้ง ปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ประวัติโดยย่อ
บาบอฮัจยีอับดุลมาลิก (ดํารงค์ เริงสมุทร์)
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2480 ปัจจุบันอายุ 84 ปี

อ่านเพิ่มเติม “โต๊ะครู อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ผู้ก่อตั้ง ปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ”
Advertisement

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรม หนุ่มไฟแรง ดีกรีด้อกเตอร์

แนะนำผู้บริหาร

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรม หนุ่มไฟแรง ดีกรีด้อกเตอร์”

ผอ.ประทีปธรรมคว้า ป.เอก บริหารการศึกษา UM KC

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก UNIVERSAL MINISTRIES OF KING’S COLLEGE (UM KC)

อ่านเพิ่มเติม “ผอ.ประทีปธรรมคว้า ป.เอก บริหารการศึกษา UM KC”

จังหวะก้าวที่ท้าทายของ ซากี เริงสมุทร์

จากวารสาร Halal Life Vol. 3 หน้า 17

ครั้งแรกกับการเริ่มงานหลังพ้นวัยนักศึกษาจากรั้วเกษตรศาสตร์ของซากี เริงสมุทร์ ชายหนุ่มจากดินแดนชายฝั่งอันดามัน คือการทำงานให้กับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยในส่วนของศูนย์ข่าวสารโลกมุสลิม ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของความจริงจากโลกมุสลิมที่ไม่ได้พึ่งพิงสื่อหลักจากโลกตะวันตก ออกวารสารชื่อว่า “โต้สำนักข่าวตะวันตก” และยังได้มีโอกาสเดินทางไป ทำงานอาสาช่วยเหลือพี่น้องในค่ายผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน อ่านเพิ่มเติม “จังหวะก้าวที่ท้าทายของ ซากี เริงสมุทร์”

ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’

ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด  เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’

คอลัมน์- คนเด่นกระแสใต้ โดย หลานนายหนัง

คนเด่นกระแสใต้ฉบับนี้ พบกับหนุ่มมุสลิมกระบี่ที่มีประวัติและเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจ และน่าภาคภูมิในฐานะของเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านริมทะเลที่ไปเติบใหญ่ทั้งชีวิตและหน้าที่การงานผ่านองค์กรระดับโลก ก่อนจะกลับสู่บ้านเกิดเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับชุมชน อ่านเพิ่มเติม “ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’”