จังหวะก้าวที่ท้าทายของ ซากี เริงสมุทร์

จากวารสาร Halal Life Vol. 3 หน้า 17 ครั้งแรกกับการเริ่ม … อ่านเพิ่มเติม จังหวะก้าวที่ท้าทายของ ซากี เริงสมุทร์

ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’

ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด  เส้นทางชีวิต ‘ซากีย … อ่านเพิ่มเติม ประสบการณ์พัฒนาระดับโลกสู่บ้านเกิด เส้นทางชีวิต ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’