โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ - Islamic Edu … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ได้มีโอกาสรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ในโทรทัศน์ครู "ปอเนาะต้น … อ่านเพิ่มเติม จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

อิสลามศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาอิสลาม – Islamic Education : An Islamic Primary School

ติดตามชมการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาอิสลาม ชากซี ใ … อ่านเพิ่มเติม อิสลามศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาอิสลาม – Islamic Education : An Islamic Primary School

อิสลามศึกษายังมีปัญหารอแก้ไข

ฟาฏินา วงศ์เลขา ที่มา : เดลินิวส์ คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว … อ่านเพิ่มเติม อิสลามศึกษายังมีปัญหารอแก้ไข