ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม

Primary Management Committed to Community Program II : Cheetham Community School

ท่านเคยเห็นโรงเรียนประตูห้องผู้บริหารเปิดกว้างให้ผู้ปกครองเข้าพบได้ตลอดเวลาทั้งตอนมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา หรือไม่ ? โรงเรียนที่มีนโยบายเปิดรับความคิดเห็นของใครๆที่แวะมาเยี่ยมเยือน ? โรงเรียนที่สามารถเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องรอครูว่าง ? โรงเรียนที่บรรยากาศเป็นมิตร ให้เกียรติผู้ปกครองมาก? ที่ๆไม่ถามว่าผู้ปกครองเข้ามาทำอะไรในโรงเรียน ? ท่านเคยเข้าไปนั่งเรียนกับบุตรหลานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาต่างๆที่ คุณครูสอนลูกหลานของท่าน ? นั่งฟังลูกหลานของท่านอ่านหนังสือ ? โรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ท่านมาแวะเยี่ยมเยือนเพราะได้จัดกิจกรรมต่างเพื่อต่อยอดความรู้ของท่าน ?

มีแล้วครับ แต่ไกลหน่อย ชื่อ โรงเรียนชุมชนชีตแฮม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม “ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม”

จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ได้มีโอกาสรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ในโทรทัศน์ครู “ปอเนาะต้นแบบในนจังหวัดชายแดนใต้” จนจบ ก็รุ้สึกคุ้นๆกับชื่อปอเนาะตาเซะ จึงลองไปสอบถามพี่ๆน้องๆ จากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม น้องๆก็บอกว่า ก็ปอเนาะที่พวกเราไปเก็บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถูกกราดยิงของทหาร เมื่อปี 2550 ไง”

หลังจากนั้นก็ได้อ่านงานเขียนของโต๊ะกูเป็ง (อารีฟิน บินจิ) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้อ่านเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริง เรียกได้ว่าใครอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คงต้องใช้ศัพท์ว่าถูกทางการเพ่งเล็งจนได้รับฉายาว่า “ปอเนาะสีแดง” แต่วันนี้พวกเขาไม่ได้นั่งอยู่เงียบๆ ปล่อยให้เหตุการณ์เงียบหายไปโดยสังคมไทยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสถาบันปอเนาะ พวกเขาทำการสื่อสารกับสังคมโดยภาพรวม สร้างความเข้าใจกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ว่า ที่เขาระแวงกันนั่นไม่ได้มีอะไรเลย

“พวกเราจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน ให้พวกเขาเป็นคนดี” อุสมาน พูลา ครูใหญ่กล่าว

แล้วเยาวชนเหล่านี้จะออกไปทำร้ายคนได้อย่างไร วันนี้ปอเนาะ ตาเซะได้รับการยกย่องให้เป็น “ปอเนาะต้นแบบ” แล้วที่ถูกกราดยิง ถล่มปอเนาะในวันนั้น ใครจะออกมารับผิดชอบ

ผมนำเรื่องราวที่โต๊ะกูเป็งถ่ายทอดไว้ในศูนย์ข่าวอิศรา มาแนบไว้กับบทความนี้ด้วยครับ  อ่านเพิ่มเติม “จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ”

ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน


โดย ปรีชา เริงสมุทร์

สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่โครงการโทรทัศน์ได้มีอีเมล์แจ้งสมาชิกโรงเรียนต้นแบบว่า “เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารโครงการโทรทัศน์ครูได้สิ้นสุดโครงการ โทรทัศน์ครู โดยจะออกอากาศช่องโทรทัศน์ครูในช่องระบบ KU – BAND ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ ระบบC –BAND ถึงวันที่ 30 กันยายน2555” ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ครูกำลังจะปิดตัวไป เหลือแค่ความทรงจำว่า ครั้งนึงประเทศไทยเคยให้ความสำคัญกับคนที่มีอาชีพครู โดยมีช่องโทรทัศน์ครู อันเป็นสถานีที่สองของโลกหลังจากประเทศอังกฤษ ก่อนประเทศอเมริกาจะมีช่องโทรทัศน์ครูเสียอีก แต่ประเทศไทยมีได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน”

โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา

โดยปรีชา เริงสมุทร์ (ปรับปรุงจากบทความเดิมที่ได้รับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก คอลัมน์โทรทัศน์ครู)

ผู้บริหารโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

saki391@gmail.com, facebook.com/prateeptham

ได้มีโอกาสรู้จักโทรทัศน์ครูครั้งแรกจากเว็บไซต์ thaiteachers.tv ในระหว่างที่กำลังหาข้อมูลข่าวสารในการพัฒนางานการบริหารโรงเรียน เพื่อนำแนวคิดใหม่ๆที่จะนำโรงเรียนไปสู่ทิศทางการศึกษาโลก และสร้างจุดแข็งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยติดตามรายการต่อในรายการของโทรทัศน์ครูทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก่อนรู้จักและติดตามเพื่อขอสมัครโรงเรียนเป็นโรงเรียนเครือข่าย True ปลูกปัญญา จึงขอเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลังจากโรงเรียนเล็กๆ ในชนบทเริ่มใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างจริงจังมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา”

บทความโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู- “เพราะได้ทำ เราจึงทำได้” โทรทัศน์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

           โดย อ.ปรีชา เริงสมุทร์ ผู้บริหารโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู

ในแวดวงการศึกษาไทยมักมีการพูดกันอยู่เสมอว่าภารกิจในการปั้นเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และขีดความสามารถของพัฒนาการตามวัย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากเมื่อครูของเราไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถเท่าทันทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลกได้ เด็กที่ผ่านการปั้นมาก็บิดๆเบี้ยวๆ บางทีก็ขาดๆเกินๆ จนไม่สามารถสร้างมาตรฐานให้เด็กๆได้แม้ว่าในหลักสูตรที่ควบคุมอยู่จะกำหนดมาตรฐานต่างๆไว้มากมายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปถึง  อ่านเพิ่มเติม “บทความโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู- “เพราะได้ทำ เราจึงทำได้” โทรทัศน์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ”

โทรทัศน์ครูสื่อนอกกรอบที่สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

  โดย ซากี เริงสมุทร์

ในแวดวงการศึกษาไทยมักมีการพูดกันอยู่เสมอว่าภารกิจในการปั้นเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และขีดความสามารถของพัฒนาการตามวัย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากเมื่อครูของเราไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถเท่าทันทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลกได้ เด็กที่ผ่านการปั้นมาก็บิดๆเบี้ยวๆ บางทีก็ขาดๆเกินๆ จนไม่สามารถสร้างมาตรฐานให้เด็กๆได้แม้ว่าในหลักสูตรที่ควบคุมอยู่จะกำหนดมาตรฐานต่างๆไว้มากมายที่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปถึง เมื่อออกมาสู่โลกความเป็นจริง โรงเรียนชายขอบอย่างโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่เพิ่งมีอายุเพียงแค่สองปี คณะครูแลผู้บริหารก็เป็นคนใหม่กันเกือบยกทีม อีกทั้งที่ตั้งของโรงเรียนก็อยู่ในชนบท ห่างไกลความสะดวกสบายที่ครูพันธุ์ใหม่น้อยคนจะอุทิศตนเพื่อยกระดับเด็กชายขอบเหล่านี้ พวกเราจึงต้องจัดการศึกษาตามมีตามเกิดในช่วงปีแรก แต่หัวใจเต็มเปี่ยมว่าเราจะสร้างเยาวชนเพื่อเติมเต็มงานในอนาคต และเราเชื่อมั่นว่าครูเก่งคือครูที่เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่างยิ่งใหญ่จริงๆกับเป้าหมายของคนเล็กๆที่ชายขอบ อ่านเพิ่มเติม “โทรทัศน์ครูสื่อนอกกรอบที่สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ”