ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม

Primary Management Committed to Community Program II : … อ่านเพิ่มเติม ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม

จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ได้มีโอกาสรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ในโทรทัศน์ครู "ปอเนาะต้น … อ่านเพิ่มเติม จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

โดย ปรีชา เริงสมุทร์ สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู เมื่อวันที … อ่านเพิ่มเติม ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา

โดยปรีชา เริงสมุทร์ (ปรับปรุงจากบทความเดิมที่ได้รับตีพิ … อ่านเพิ่มเติม โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา

บทความโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู- “เพราะได้ทำ เราจึงทำได้” โทรทัศน์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

           โดย อ.ปรีชา เริงสมุทร์ ผู้บริหารโรงเรียนประท … อ่านเพิ่มเติม บทความโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู- “เพราะได้ทำ เราจึงทำได้” โทรทัศน์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

โทรทัศน์ครูสื่อนอกกรอบที่สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ

  โดย ซากี เริงสมุทร์ ในแวดวงการศึกษาไทยมักมีการพูดกันอ … อ่านเพิ่มเติม โทรทัศน์ครูสื่อนอกกรอบที่สร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครูชายขอบ