โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา

โดยปรีชา เริงสมุทร์ (ปรับปรุงจากบทความเดิมที่ได้รับตีพิ … อ่านเพิ่มเติม โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54

1 ส.ค. 54 – Tham News โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับ … อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54