โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทางโรงเรียนจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม “โปรแกรมอบรมภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรครูและบุคคลทั่วไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย”

Advertisement