ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน

โดย ปรีชา เริงสมุทร์ สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู เมื่อวันที … อ่านเพิ่มเติม ปิดตัวโทรทัศน์ครูเหลือแค่ความทรงจำกับสมาชิกสองแสนคน