ทำความรู้จัก โต๊ะครู อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ผู้ก่อตั้ง ปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ประวัติโดยย่อ
บาบอฮัจยีอับดุลมาลิก (ดํารงค์ เริงสมุทร์)
เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2480 ปัจจุบันอายุ 84 ปี

พี่น้อง
เป็นบุตรคนที่ 4 มีลูกๆจำนวน 8 คนของ นายก้าสา เริงสมุทร ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านน้ำจืด ต.เกาะยาวน้อย จ. พังงา และนางห้ำ เริงสมุทร์ ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเกาะหมาก จ.พังงา มาตั้งถิ่นฐานที่ บ้านคลองทราย ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีรายชื่อพี่ๆน้องๆของท่านดังนี้

 1. นางบ้อเหรี้ย โรมินทร์ (เสียชีวิต)
 2. นายย่าฝาด เริงสมุทร์(เสียชีวิต)
 3. นายม่ีเหร็น เริงสมุทร (เสียชีวิต)
 4. นางส้าปี้หน้า กองข้าวเรียบ(เสียชีวิต)
 5. นางย่าเรี้ยย่า ยมโดย (เสียชีวิต)
 6. นายมอหํามัด เริงสมุทร
 7. นายอิ้มหราน เริงสมุทร (เสียชีวิต)

ภรรยา นางมี่หย้า เริงสมุทร์

ท่านมีลูกจำนวน 6 คน ดังนี้

 1. นายดลอ้าหลีม กะสิรักษ์
 • ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย จ.พังงา
 • รองประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
 • นักธุรกิจ
 1. ดร. ซากี เริงสมุทร์
 • ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
 • รองประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา
 1. ดร. วิทยา เริงสมุทร์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
 • เลขาฯ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
 • อุปนายก สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่
 • กรรมการ สหกรณ์บารอกะฮอิสลามจำกัด
 • กรรมการบอร์ดบริหาร โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ จ.กระบี่
 1. นางสาวกัลยา เริงสมุทร์ โบบทอง (เสียชีวิต)
 • อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาล ตำบลทับปุด จ.พังงา
 1. นางสาวหุสนา ใบกาเด็ม
 • รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่
 • กรรมการมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
 • รองผู้จัดการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
 1. ดร. ชารีฟ เริงสมุทร์
  -ผู้จัดการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
 • กรรมการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปี 2487–2491 จบประถมศึกษาชั้นปีที่4 โรงเรียนบ้านแหลมสัก ต.แหลมสักอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เรียนอัลกุรอาน และศาสนาพื้นฐานกับ อัลมัรฮูมโต๊ะครู ฮัจยีซอแหละ กองสิน (ก่อนที่ท่านจะออกเดินไปเรียนต่อกับโต๊ะครูฮัจยียะก๊บ สุมาลี โต๊ะครูแก่ปอเนาะทุ่งจีน นครศรีธรรมราช ตอนหลังท่านกลับมาเปิดปอเนาะบ้านกลาง จ.กระบี่) และ อัลมัรฮูม โต๊ะครูมุฮัมหมัด สเล่ราษฎร์ (น้องชายของ โต๊ะครูอาหมาด สเล่ราษฎร์ ผู้ก่อตั้งปอเนาะบ่อแสน จ.พังงา)

ปี 2493 –2499 เข้าเรียนปอเนาะบ้านตาล ได้เรียนกับ อัลมัรฮูมโต๊ะครู ฮัจยียะก๊บ พิศสุวรรณ จ.นครศรีธรรมราช และรุ่นพี่ของท่าน เช่น อัลมัรฮูมโต๊ะครู ฮัจยีดาโอ๊ะ ปากพยิง, โต๊ะครูฮัจยีเจ๊ะหมะ ท่าสูง, โต๊ะครูฮัจยีอิสมาแอล พิศสุวรรณ (คุณพ่อของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ), เรียนอัลกุรอานพื้นฐาน กับ มามาซอฟียะห์ พิศสุวรรณ (คุณแม่ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ),โต๊ะครูหะยีหริ สระบัว และโต๊ะครูหมาน นารายณ์ เรียนที่ปอเนาะบ้านตาลเป็นเวลา 6 ปี

ปี 2500 – 2504 เข้าเรียนปอเนาะสำหลากับอัลมัรฮูมโต๊ะครูปะดาแอ สำหลา จ.ปัตตานี เป็นเวลา 4 ปี

ปี 2507- 2517 เข้าเรียนในมัสยิดฮารอม กับอัลมัรฮูม เชค อับดุลการีม บันญาร และเชคอับดุลกอเดร อัลมัลดีลีย์ชาวอินโดนีเซีย, เชคอาลี ไชยา และ เชคฮุสเซ็น สุราษฎร์ ชาวไทย และเชคอาลาวีย์ อัลมักกีย์ ชาวซาอุดิอราเบีย

ปี 2507- 2517 เข้าเรียนวิทยาลัยดารุ้ลอุลูมเมืองมักกะฮ โดยมีผู้อำนวยการคือ เชคยาสีน ปาดานีย์ ประเทศซาอุดีอราเบีย ได้ปริญญาบัตรระดับซะนาวีย์

ปี 2517- 2518 กลับประเทศไทย ไปเรียนเพิ่มเติม และทบทวนความรู้ กับ อัลมัรฮูม โต๊ะครูแอ โรมินทร์ ปอเนาะเกาะยาว จ.พังงา

ประวัติการทํางาน

ปี 2518-2519 เปิดสอนพื้นฐานอัลกุรอานและฟัรดูอีนท่ีมัสยิดมิสบาฮุดดีน ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ปี 2519-2550 เปิดปอเนาะบ้านแหลมสัก หรือ ปอเนาะมิสบาฮุดดีน ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ มีลูกศิษย์มาเรียนจาก กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี สตูล ปัตตานี ยะลา กรุงเทพ และจากประเทศพม่า และกัมพูชา กว่าพันคนในระยะเวลา 32 ปี

ปี 2540-2544 ได้รับการแต่งต้ังเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่

ปี 2541-2556 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อีหม่าม ประจํามัสยิดมิสบาฮุดดีน ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ปี 2550-ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง

 • ประธานมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
 • ครูสอนกุรอานพื้นฐานเด็กปอเนาะทุกเช้า และสอนกีตาบชาวบ้าน ทุกวันศุกร์ มีการถ่ายทอดออนไลน์ผ่านทางเพจโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ มีกีตาบ อาเนาะกุญจีชัรฆอ, ฮีกัม, 40 หะดีษอีหม่ามนาวาวีย์, ฟารีดะห์ฟารอเอด, ดุรรุ้ลนาฟิส, อัลฆอยะห์ตักรีบ, นะห์ฮูวาเดี๊ยะ, นูรุ้ลยากีน, บูลูฮุ้ลมูรอม, ตัฟซีรนูรุ้ลอี๊ยะซาน, บาญูรี อิบนุกอเซ็ม, มาตันญารอเมี๊ยะ, ฮีดายะตุสซาลีกีน, ตัฟซีรญาลาลีน, อัรรีซาละห์ อีหม่ามชาฟีอีย์, อีบานาตุ้ลอะห์กาม, ชาระห์ อิบนูอากีล

และที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางเพจ เช่น มินฮาญุดฏอลีบีน, มินฮาญุนอาบีดีน, รีญาลุ๊สซอลีฮีน, อีอานะตุตฏอลีบีน, อิ๊กนาอ, ฟัตฮุ้ลบารี, ฟัตฮุ้ลวะฮาบ, อัลมูวัฏฏออฺ อีหม่ามมาลีกี, ฟิกฮุซซุนนะห์, ซอเฮี๊ยะ บูคอรีย์, ซอเฮี๊ยะ มุสลิม และกีตาบอื่นๆ

ประวัติผลงานวิชาการ

ปี 2504 เขียนและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง“อาซาซุลอิสลาม รากฐานอิสลาม”

ปี 2543 เขียนและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง “พื้นฐานศาสนาอิสลาม”

ปี 2556 หนังสือแปลเรื่อง “ปนาวาร บาฆีฮาตี โอสถแห่งดวงใจ วิชาตะเซาวุฟเบื้องต้น”

ปี 2556 หนังสือชีวประวัติบาบาอับดุลมาลิกเริงสมุทร์ “อินชาอัลลอฮ ไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ” โดย ณรรธราวุธ เมืองสุข

ขอขอบคุณภาพสวยๆ จาก ครู @Amran Maropee

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s