ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรม หนุ่มไฟแรง ดีกรีด้อกเตอร์

แนะนำผู้บริหาร

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรม หนุ่มไฟแรง ดีกรีด้อกเตอร์”
Advertisement

โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่นักเตะอาชีพ

ทางโรงเรียนประทีปธรรมได้มีโอกาสต้อนรับ โค้ช LucaMalee ผู้จัดการโซนภาคใต้ สโมสรเอฟซี บราก้า ประเทศโปรตุเกส ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนากีฬาเยาวชนสู่นักเตะอาชีพใจรักเรียนศาสนา

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่นักเตะอาชีพ”

เด็กเก่งเป็นแบบไหน?? คำถามชวนคิด

เด็กเก่งเป็นแบบไหน?? คำถามชวนคิด จากงานเวิร์คช้อปบูรณาการสหวิชาการ โดย ดร. จารุวัจน์ สองเมือง

ซากี เริงสมุทร์ เล่าเรื่อง
.
ในงาน workshop เพื่อทำความเข้าใจ “การบูรณาการสหวิชาการ” โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้แก่คณะครูโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

อ่านเพิ่มเติม “เด็กเก่งเป็นแบบไหน?? คำถามชวนคิด”

บทความวิชาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดกระบี่ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดกระบี่ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา

โดย วิทยา เริงสมุทร์ 1 และบุญเลิศ ค่อนสะอาด 2

1 ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

อ่านเพิ่มเติม “บทความวิชาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดกระบี่ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา”

ผอ.ประทีปธรรมคว้า ป.เอก บริหารการศึกษา UM KC

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก UNIVERSAL MINISTRIES OF KING’S COLLEGE (UM KC)

อ่านเพิ่มเติม “ผอ.ประทีปธรรมคว้า ป.เอก บริหารการศึกษา UM KC”

ใครคือผู้ถูกคัดเลือกสู่ ประตูสวรรค์” อั ร ร อ ย ย า น “

ใครคือผู้ถูกคัดเลือกสู่ ประตูสวรรค์
” อั ร ร อ ย ย า น “

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า
“แท้จริง ในสวรรค์นั้นมีประตูหนึ่งมีชื่อเรียกว่า อัรฺ-รอยยานในวันกิยามะฮฺผู้ถือศีลอดจะเข้าสวรรค์จากประตูนี้ ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขา
จะมีเสียงถามขึ้นมาว่า ‘ไหนเล่าบรรดาผู้ถือศีลอด?’ (เพื่อเรียกให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์จากประตูนี้)
.
แล้วพวกเขาก็จะยืนขึ้น
ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขา
.
เมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้ว ประตูนี้ก็จะถูกปิด
จึงไม่มีผู้ใดได้เข้าไปจากประตูนี้อีกนอกจากพวกเขา”
.
มีสำนวนเพิ่มเติมจากสายรายงานของอิบนุ มาญะฮฺว่า “ผู้ใดที่ได้เข้าจากประตูนี้ เขาจะไม่กระหายอีกเลยชั่วนิรันดร์”

อ่านเพิ่มเติม “ใครคือผู้ถูกคัดเลือกสู่ ประตูสวรรค์” อั ร ร อ ย ย า น “”

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้

บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีนกับการเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้
The Relationship between Transformational Leadership of Administrators and Educational Innovation Organization of Private Islamic Schools in Islamic Integrated Schools Network Southern Thailand


โดย ปรีชา เริงสมุทร์ และ รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์

Education Program in Educational Administration, Hatyai University

อ่านเพิ่มเติม “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้”

พิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อยในระดับอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 และย้อนหลังให้กับรุ่น ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นช่วงโควิดระบาด ทำให้ต้องงดกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นทุกปี

อ่านเพิ่มเติม “พิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563”

พิธีตัมมัตอัลกุรอาน ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านพิธีตัมมัตอัลกุรอาน ปีการศึกษา 2563 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก อ. มุฮัมหมัดซีเกร เริงสมุทร กอรีชื่อดังของจังหวัดกระบี่ เป็นผู้นำพิธีตัมมัตอัลกุรอาน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 30 คน ที่อ่านจบในปีนี้รับเกียรติบัตรจาก ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์ ผู้จัดการโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม “พิธีตัมมัตอัลกุรอาน ปีการศึกษา 2563”

ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ. สุราษฎร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะครู เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนักเรียน โปรแกรม STIP (science and technology islamic program)

อ่านเพิ่มเติม “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ. สุราษฎร์”

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ รอบที่1 ระดับอนุบาล

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รอบที่ 1
ระดับอนุบาล
ปีการศึกษา 2564
.

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ รอบที่1 ระดับอนุบาล”

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ รอบที่1 ระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รอบที่ 1
ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2564
.

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ รอบที่1 ระดับประถมศึกษา”

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่รอบที่ 1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1- ม.3)

อัพเดทใหม่!!!
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่
รอบที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3)
ปีการศึกษา 2564
.

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่รอบที่ 1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1- ม.3)”

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่รอบที่ 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4- ม.6)

อัพเดทใหม่!!!
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่
รอบที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4- ม.6)
ปีการศึกษา 2564
.
สมัครเรียนเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่รอบที่ 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4- ม.6)”

รวบรวมบทดุอาเยี่ยมผู้ป่วย

รวบรวม
บทดุอาอฺหรือบทขอพรที่ควรกล่าวแก่ผู้ป่วย จากแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮฺ (ซ.ล.)

อ่านเพิ่มเติม “รวบรวมบทดุอาเยี่ยมผู้ป่วย”

โควิดรอบใหม่ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

โควิดรอบใหม่ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

ร่วมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเตร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม “โควิดรอบใหม่ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2564

รับสมัคร A3

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว https://sites.google.com/prateeptham.org/admission2021/

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563

— — — — —- —–

ระดับอนุบาล

สมัครเรียนอนุบาล อ.1 – 3

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับอนุบาล  

— — — — —- —–

ระดับประถม

สมัครเรียนประถมศึกษา ป.1- 6

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับประถม

— — — — —- —–

ระดับมัธยม

สมัครเรียนมัธยมศึกษา ม. 1- 6

กรอกใบสมัครออนไลน์ระดับมัธยม

— — — — —- —–

เตรียมพบกับ “Majlis Tadarus AL-QURAN – การแข่งขันอัลกุรอาน ครั้งที่ 2”

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้ พบกับกิจกรรม ” Majlis Tadarus AL-QURAN – การแข่งขันอัลกุรอาน ครั้งที่ 2″ ของนักเรียนโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

.

จัดโดย สภานักเรียนโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

.

📍 สำหรับน้องๆ นักเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

มุสลิมีน : สมัครได้ที่ นายธีรภัทร์ ศรีรัตน์ (บังดามีรี)

มุสลิมะห์ : สมัครได้ที่ น.ส. อัสรีนา มัชกุล (ก๊ะบิลกิส)

.

📍 ฝากติดตามการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ 😁

#MajlisTadarusAlQuran2

#ประทีปธรรมSocial