นักเรียนประทีปธรรมฯ เรียนรู้เกี่ยวกับ “ธนาคารปู”

กิจกรรมเด่น ปี 2563 ที่ผ่านมา มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่ ได้ออกตะลอนเรียนรู้นอกห้องเรียนไปปล่อยปูสู่ทะเล ต.แหลมสัก ในกิจกรรมธนาคารปูม้าชุมชนแหลมสัก “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

โดยในโครงการดังกล่าว นักเรียนได้เรียนรู้ทางทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญ และลงเรือไปปล่อยปูกันจริงๆ ในทะเล ต.แหลม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

การเรียนรู้ในกิจกรมนี้คือการศึกษาองค์ความรู้จากแหล่งชุมชน เพื่อการปลูกจิตสำนึกรักษาธรรมชาติ และพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้ความยั่งยืน รวมถึงการเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส่งผลประโยชน์นักเรียนและชุมขนโดยตรง

#กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

#ธนาคารปูกระบี่ #เรียนรู้การพัฒนาอาชีพในชุมชน

#โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ_กระบี่

—————————————————-

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์แล้ว

https://sites.google.com/prateeptham.org/admission2021/

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s