โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54

1 ส.ค. 54 – Tham News โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศจาก บมจ. ทรูวิชั่นส์ ที่จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ปีที่ 5 ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ประจำปี 2554 เพื่อรับมอบ “อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” จากโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ถึง 1,293 ร.ร. อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 500 โครงการทรูปลูกปัญญาปี 54”

อาคารละหมาดโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิเสร็จสมบูรณ์แล้ว

อาคารละหมาด โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้รับการอนุเคราะห์จาก องค์กรสาธารณกุศล สภาจันทร์เสี้ยวเเดงแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE Red Crescent) โดยการดำเนินการของมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี ( Pattani Foundation ) มูลค่ากว่า 1,250,000 บาท โดยสภาจันทร์เสี้ยวแดงแห่งยูเออีสนับสนุนทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า 850,000 บาท และมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา (Prateeptham Islamic Foundation for Education) ขอรับการอนุเคราะห์จากพี่น้องมุสลิมสมทบเพิ่มเติมอีก 432,619 บาท อาคารละหมาดหรือมูซอลลาได้ทำการก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้แล้ว และทำการส่งมอบเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน  อ่านเพิ่มเติม “อาคารละหมาดโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิเสร็จสมบูรณ์แล้ว”