แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ . เรื่อง แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรีย … อ่านเพิ่มเติม แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล

ออกจำหน่ายแล้วหนังสือชีวประวัติบาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์

บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ หรือโต๊ะครูมาเล๊ะ ปอเนาะแหลม … อ่านเพิ่มเติม ออกจำหน่ายแล้วหนังสือชีวประวัติบาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์

ชวนน้องๆเข้าร่วมแคมป์ปิดเทอมภาคฤดูร้อนกับ Summer Tahfiz

Summer Tahfiz ที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา รายละเอียดตาม … อ่านเพิ่มเติม ชวนน้องๆเข้าร่วมแคมป์ปิดเทอมภาคฤดูร้อนกับ Summer Tahfiz

ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ

รายงานโดย นายปรีชา เริงสมุทร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ … อ่านเพิ่มเติม ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ