อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสักพร้อมใช้งาน ปีการศึกษา 2561 นี้

 

คืบหน้าไปเกือบ 80% แล้ว อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก เพื่อเป็นอาคารเรียน ให้แก่นักเรียน และห้องประกอบ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมาตรฐาน ห้องปฎิบัติการณ์สื่อมวลชน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม “อาคารศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสักพร้อมใช้งาน ปีการศึกษา 2561 นี้”

Advertisement

โรงเรียนประทีปธรรมจัดงานสำเร็จการศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนจบช่วงชั้น

ปอเนาะแหลมสัก จัดพิธีมอบใบประกาศให้นักเรียนจบ อ.3 ป.6 ม.3 และม.6 กว่า 100 คน

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ หรือปอเนาะแหลมสักจังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบ ชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย) ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 100 คน โดยมี สอ.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนประทีปธรรมจัดงานสำเร็จการศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนจบช่วงชั้น”

ผอ.ประทีปธรรมร่วมลงนาม MOU การพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส.อ.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการต่อยอดจากทุนเดิมที่ได้ดำเนินงานมาแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คุณภาพการศึกษา
. อ่านเพิ่มเติม “ผอ.ประทีปธรรมร่วมลงนาม MOU การพัฒนาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

เริ่มแล้วอาคารเรียนศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก

วันงานประจำปีโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายคณะกรรมการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้หารือกับชมรมศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก เรื่องการระดมทุนสร้างอาคารเรียน และหลังจากงานฯ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบได้เดินหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเต็มสูบ 

  
นับถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน 2 วัน มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับ

มาดูความคืบหน้ากันครับ

  
บาบาติดตามความคืบหน้าทุกวัน

  
  
  

คณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิปี2560

คณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ปี 2560 

พวกเค้าคือคนหนุ่มสาวที่มีความฝันเพื่ออุมมะห์อิสลาม 

พร้อมต้อนรับนักเรียนใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน 

 
โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ (Prateeptham Foundation School-معهد مصباح الدين )เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ

 เริ่มต้นจากโต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ได้เปิดปอเนาะเพื่อบ่มเพาะความรู้ศาสนาอิสลามและการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ลูกศิษย์ลูกหาในแถบอันดามัน ตั้งแต่ระนองจนถึงกระบี่กว่าพันคน จัดการเรียนการสอนศาสนาโดยยึดแนวทางชาฟีอีย์แก่ศิษย์ ผ่านกีตาบมลายูและอาหรับสำคัญหลายเล่ม

  

แล้วทำไมเราจะจัดบูรณาการอิสลามไม่ได้ ตอนผมเรียนอยู่ที่มักกะฮ
ผมเข้าเรียนในมัสยิดฮารอม กลางวันจะไปเรียนในโรงเรียนชื่อ ‘ดารุลอุลูม’  

เรียนศาสนาผสมสามัญด้วย เกี่ยวกับเรื่องยุกรอเฟีย(ภูมิศาสตร์)
ตาริก(ประวัติศาสตร์) อุลูมวัลซีห๊ะ(วิชาเกี่ยวข้องกับสุขศึกษาอนามัย)  อัลหิซาบ(คณิตศาสตร์) และฮันดาซะฮ์(เรขาคณิต)  

เรียน 7 โมงเช้าถึงบ่ายโมงก็หยุดหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านพัก

เพื่อเย็บหมวกต่อ พอหัวค่ำ 6 โมงเย็นก็กลับไปละหมาดมักริบ
ทุ่มหนึ่งก็เรียนกีตาบ เกี่ยวกับกฏหมายอิสลาม จนถึง 2 ทุ่มครึ่ง 

ก็ละหมาดอีซากันต่อ แล้วจึงเรียนกีตาบกันต่ออีกเล่ม

 พอเสร็จก็กลับบ้านไปกินข้าว เย็บหมวกต่อจนถึงเที่ยงคืน จึงนอน
ตีห้าครึ่งก็ตื่นไปละหมาดซุบฮฺ แล้วเรียนกีตาบ 2 เล่มก่อน กลับมาอาบน้ำกินข้าวและแต่งตัวไปโรงเรียน  เรียกว่าชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวี่วัน  อยู่แต่กับมัสยิดฮารอม บ้านพัก เรียน แล้วก็เย็บหมวก” บาบาอัลดุลมาลิก เริงสมุทร์เล่าให้ฟัง

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อการสอนศาสนาเพียงลำพัง ทำให้ปอเนาะจึงต้องปิดตัวลงกว่าสิบปี แต่ยังคงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด และการสอนกีตาบแก่ผู้สนใจโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากศิษย์ และได้สร้างกิจกรรมเพื่อรักษาคุณค่าด้านจริยธรรมเอาไว้ให้เป็นมรดกแก่เยาวชน เช่นการจัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เป็นประจำติดต่อกันจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 10

ในการประชุมคณะศิษย์เก่า ชาวบ้าน และลูกหลาน เมื่อปี 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้ ทำโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาการ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็น หมอที่มีอุดมการณ์อิสลาม ทนายความที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนเพื่ออัลลอฮ ผู้นำทางการเมืองที่มีอุดมการณ์อิสลามและทำเพื่อประชาชน

โดยเชื่อมั่นว่าเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนมุสลิมแก่ชุมชน

โต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าและชาวบ้านว่า

“โรงเรียนแห่งนี้เป็นของทุกๆคน ขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูแล และรักษา โรงเรียนแห่งนี้เป็นของสาธารณะที่มีมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาเป็นคนดูแลให้ โดยตั้งใจอุทิศเพื่อเป็นสาธารณกุศล”

  
พ.ค. 2010 – ต.ค. 2011 

ผู้รับใบอนุญาต สอ.วิทยา เริงสมุทร์

ผู้อำนวยการ อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่

ผู้จัดการ อ.ปรีชา เริงสมุทร์

 

ต.ค. 2011 – 2013

ผู้รับใบอนุญาต สอ.วิทยา เริงสมุทร์

ผู้อำนวยการ อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่

ผู้จัดการ นพ.มูนีร์ส มูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
พ.ค. 2013- ปัจจุบัน

ผู้รับใบอนุญาต สอ.วิทยา เริงสมุทร์

ผู้อำนวยการ สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้จัดการ นายปรีชา เริงสมุทร์

โรงเรียนประทีปธรรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 
    โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย 
โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย industrial shots.

วัตถุประสงค์ 

• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

• ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง 

• วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

• สร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา 

• พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวนประมาณ 200 แห่ง จาก 

ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) 8 เครือข่าย ดำเนินการตามแนวทาง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี”

ปีที่ 2 โครงการฯ เริ่มขยายผลไปยังพื้นที่อื่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อถ่ายทอดกระบวนการดำเนินโครงการให้แก่โรงเรียนที่สนใจ

ด้านคุณภาพ

1. เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่ายและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2. เด็กในระดับอนุบาลได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

3. เด็กในระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

– ทักษะด้านการเรียนรู้ : สามารถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบได้

– ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา : สามารถสื่อสารความคิดต่างๆ ออกมาเป็นถ้อยคำที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้

– ทักษะด้านสังคม : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ได้

– ทักษะด้านร่างกาย : ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อขณะทำการทดลองต่างๆ

ในปีนี้เราจะ

    
    
    
    
 

ประทีปธรรม จบ ม.6 รุ่น1

ปีนี้ 2560 เราโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้มีนักเรียนจบชั้นสูงสุดคือ มัธยมศึกษาปีที่6 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่จะจบการศึกษาในปีนี้  

 

รวบรวมการบรรยายในวันศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก 2559

ยย.JPGโปรดติดตามรับชม รวบรวมการบรรยายและการสรรหาและแต่งตั้งประธานชมรมศิษย์เก่า ปอเนาะแหลมสัก ปี 2559-2561

รับสมัครครูมาร่วมงานปี 2559

 
12718206_1703574786592216_4816123990997709178_n

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จ.กระบี่ รับสมัครครู 3 อัตรา
1- ครูฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง

2- ครูอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

3- ครูปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

ติดต่อกลับตามเบอร์ที่แจ้งเลยครับ

 

แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล

8188_997244913658057_6550459149929339216_n

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
.
เรื่อง แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล
เรียน ผู้ปกครองที่มีลูกอายุระหว่าง 3-5 ปี
.
ตามที่ โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาแล้ว นั้น
.
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ทางโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอนุบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ที่จะให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ในจำนวนจำกัด ดังต่อไปนี้
.
๑.สิทธิ์ในการเข้าเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ราคา ๖๐๐ บาท
๒.สิทธิ์ในการรับอุดหนุนค่าเครื่องแบบฟรี 1 ชุด ราคา ๔๐๐ บาท
๓.สิทธิ์ในการรับอุปกรณ์การเรียนฟรี ราคา ๒๐๐ บาท
๔.สิทธิ์ในการรับแบบเรียนฟรี ราคา ๒๐๐ บาท
๕.สิทธิ์ในการรับประทานอาหารกลางวันและนมฟรี ราคา ๔,๐๐๐ บาท
๖.สิทธิ์ในการเรียนหลักสูตรจินตคณิต ฟรี ราคา ๖๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท
.
คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าโครงการ
๑.เป็นนักเรียนอายุระหว่าง ๓-๕ ขวบ เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. มีสัญชาติไทย
๓.ไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรง
๔.เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ๕๐ คนแรกและภายในเวลาที่กำหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ) เท่านั้น
เอกสารหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์
๑. สำเนาสูติบัตร
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดา
๕. หนังสือยืนยันสิทธิ์ (ด้านหลัง)
๖. หลักฐานการศึกษา (ปพ.1) และหลักฐานอื่นๆจากโรงเรียนเดิมมอบให้
๗. สำเนาสมุดประจำตัวเด็ก(สมุดสีชมพู) หน้าประวัติการฉีดวัคซีน
.

จึงขอให้ท่านมายืนยันสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยรับจำนวนจำกัด จำนวน ๕๐ คนเท่านั้น จะยึดตามลำดับผู้ที่มายืนยันสิทธิ์ก่อน และหากมายืนยันสิทธิ์พร้อมสมัครในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีของสมนาคุณมอบให้ (จำนวนจำกัด)
.
ขอแสดงความนับถือ
.
สิบเอกวิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
โทร ๐๙๓๗๘๗๘๗๗๑

ออกจำหน่ายแล้วหนังสือชีวประวัติบาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์

12521118_990638941020406_896845616_n
บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ หรือโต๊ะครูมาเล๊ะ ปอเนาะแหลมสัก ตั้งอยู่ที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ปัจจุบันอายุ 78 ปี เป็นครูที่เข้าถึงหัวใจของลูกศิษย์ กว่า 50 ปีทีรับใช้งานศาสนา มีเกร็ดชีวิต และเรื่องราวต่างๆมากมายในหนังสือเล่มนี้

รายได้ของการจำหน่ายจะนำไปก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ และเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า ยากจน ขัดสน ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ราคา 199 บ

ติดต่อที่โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ นะครับ

English Summer Camp ที่สังคมอิสลามวิทยา

English Summer Camp ที่สังคมอิสลามวิทยา

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจอยากเดินทางไปพัฒนาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมตัวเองก่อนการเปิดประเทศต้อนรับอาเซียน ค่าใช้จ่ายไม่แพง แคมป์ 1 เดือน ที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sangkhomislam.ac.th/

ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ

รายงานโดย นายปรีชา เริงสมุทร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาวะผู้นำ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คำนำ

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะที่สำคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ์ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กับครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน อ่านเพิ่มเติม “ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ”