คณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ปี 2560 

พวกเค้าคือคนหนุ่มสาวที่มีความฝันเพื่ออุมมะห์อิสลาม 

พร้อมต้อนรับนักเรียนใหม่และผู้ปกครองทุกท่าน 

 
โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ (Prateeptham Foundation School-معهد مصباح الدين )เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ

 เริ่มต้นจากโต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ได้เปิดปอเนาะเพื่อบ่มเพาะความรู้ศาสนาอิสลามและการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ลูกศิษย์ลูกหาในแถบอันดามัน ตั้งแต่ระนองจนถึงกระบี่กว่าพันคน จัดการเรียนการสอนศาสนาโดยยึดแนวทางชาฟีอีย์แก่ศิษย์ ผ่านกีตาบมลายูและอาหรับสำคัญหลายเล่ม

  

แล้วทำไมเราจะจัดบูรณาการอิสลามไม่ได้ ตอนผมเรียนอยู่ที่มักกะฮ
ผมเข้าเรียนในมัสยิดฮารอม กลางวันจะไปเรียนในโรงเรียนชื่อ ‘ดารุลอุลูม’  

เรียนศาสนาผสมสามัญด้วย เกี่ยวกับเรื่องยุกรอเฟีย(ภูมิศาสตร์)
ตาริก(ประวัติศาสตร์) อุลูมวัลซีห๊ะ(วิชาเกี่ยวข้องกับสุขศึกษาอนามัย)  อัลหิซาบ(คณิตศาสตร์) และฮันดาซะฮ์(เรขาคณิต)  

เรียน 7 โมงเช้าถึงบ่ายโมงก็หยุดหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านพัก

เพื่อเย็บหมวกต่อ พอหัวค่ำ 6 โมงเย็นก็กลับไปละหมาดมักริบ
ทุ่มหนึ่งก็เรียนกีตาบ เกี่ยวกับกฏหมายอิสลาม จนถึง 2 ทุ่มครึ่ง 

ก็ละหมาดอีซากันต่อ แล้วจึงเรียนกีตาบกันต่ออีกเล่ม

 พอเสร็จก็กลับบ้านไปกินข้าว เย็บหมวกต่อจนถึงเที่ยงคืน จึงนอน
ตีห้าครึ่งก็ตื่นไปละหมาดซุบฮฺ แล้วเรียนกีตาบ 2 เล่มก่อน กลับมาอาบน้ำกินข้าวและแต่งตัวไปโรงเรียน  เรียกว่าชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวี่วัน  อยู่แต่กับมัสยิดฮารอม บ้านพัก เรียน แล้วก็เย็บหมวก” บาบาอัลดุลมาลิก เริงสมุทร์เล่าให้ฟัง

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อการสอนศาสนาเพียงลำพัง ทำให้ปอเนาะจึงต้องปิดตัวลงกว่าสิบปี แต่ยังคงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด และการสอนกีตาบแก่ผู้สนใจโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากศิษย์ และได้สร้างกิจกรรมเพื่อรักษาคุณค่าด้านจริยธรรมเอาไว้ให้เป็นมรดกแก่เยาวชน เช่นการจัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เป็นประจำติดต่อกันจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 10

ในการประชุมคณะศิษย์เก่า ชาวบ้าน และลูกหลาน เมื่อปี 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้ ทำโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาการ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็น หมอที่มีอุดมการณ์อิสลาม ทนายความที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนเพื่ออัลลอฮ ผู้นำทางการเมืองที่มีอุดมการณ์อิสลามและทำเพื่อประชาชน

โดยเชื่อมั่นว่าเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนมุสลิมแก่ชุมชน

โต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าและชาวบ้านว่า

“โรงเรียนแห่งนี้เป็นของทุกๆคน ขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูแล และรักษา โรงเรียนแห่งนี้เป็นของสาธารณะที่มีมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาเป็นคนดูแลให้ โดยตั้งใจอุทิศเพื่อเป็นสาธารณกุศล”

  
พ.ค. 2010 – ต.ค. 2011 

ผู้รับใบอนุญาต สอ.วิทยา เริงสมุทร์

ผู้อำนวยการ อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่

ผู้จัดการ อ.ปรีชา เริงสมุทร์

 

ต.ค. 2011 – 2013

ผู้รับใบอนุญาต สอ.วิทยา เริงสมุทร์

ผู้อำนวยการ อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่

ผู้จัดการ นพ.มูนีร์ส มูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
พ.ค. 2013- ปัจจุบัน

ผู้รับใบอนุญาต สอ.วิทยา เริงสมุทร์

ผู้อำนวยการ สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้จัดการ นายปรีชา เริงสมุทร์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s